Червоноград. Будинок дитячої та юнацької творчості 
lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Школа молодого педагога

 

 

Положення  про школу    молодого  педагога

 

1. Загальні положення

    1.1. Школа молодого  педагога — структурний підрозділ методичної служби позашкільного
навчального закладу, що проводить методичну, організаційну роботу з молодими спеціалістами та малодосвідченими педагогами.

1.2. Школа молодого педагога формується на початку навчально­го року залежно від стажу, досвіду, індивідуальних особливостей педагогів.

1.3. Керування роботою школи молодого педагога здійснює заввідділом позашкільного навчального закладу.

1.4. У своїй діяльності школа молодого педагога керується За­коном України «Про позашкільну освіту», Положенням про поза­шкільний навчальний заклад, По­ложенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, цим Положенням

 

 

 

  2. Мета, завдання та зміст діяльності школи молодого педагога

2.1.Метою діяльності школи молодого педагога є підвищення педагогічної майстерності моло­дих та малодосвідчених педагогів ПНЗ.

2.2.  Основні завдання:

-       ознайомлення з системою позашкільної освіти, її методо­логічною основою, нормативно-правовою базою;

-       вивчення методики поза­шкільної діяльності;

-         організація методичної роботи з молодими спеціалістами та малодосвідченими педагогами;

- створення умов для само­ освіти, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду;

-    формування в молодих та малодосвідчених педагогів навичок організації навчально-ви­ховного процесу з вихованцями, планування занять, виховних, ма­сових заходів різних форм та типів;

- ознайомлення з досягнення­ми педагогічної науки та новітнім педагогічним досвідом;

    - оперативне вивчення та об­говорення нормативних актів, документів;

- огляд новинок науково-мето­дичної літератури.

2.3. Визначення змісту, форм і методів роботи.

Робота школи молодого педа­гога здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей, досвіду молодих спеціалістів та малодосвідчених педагогів.

Основним змістом діяльності школи молодого педагога є:

-         формування навичок ор­ганізації навчально-виховного процесу з вихованцями творчого об'єднання;

-         розгляд, розробка, оформ­лення та ведення ділової докумен­тації;

-         проектування та проведення навчально-виховних заходів;

-         моделювання програмного забезпечення;

-         відпрацювання практичних навичок;

-           обговорення орієнтовних запитань, аналіз, самоаналіз;

-         забезпечення систематичної методичної допомоги молодим спеціалістам та малодосвідченим педагогам у підготовці і проведен­ні відкритих занять;

 

-         ознайомлення з новими підхо­дами, критеріями, вимогами до оцін­ки освітньої діяльності педагога;

 - вивчення та впровадження в практику сучасних педагогічних технологій та форм;

- проведення з молодими спеціалістами та малодосвідченими педагогами індивідуальних та ко­лективних форм методичної роботи інтерактивного спрямування.

3. Організація роботи школи молодого педагога

3.1. Діяльність школи молодого педагога здійснюється за планом роботи школи мо­лодого педагога.

3.2. План роботи школи моло­дого педагога складається на один навчальний рік з урахуванням якісного та кількісного складу учасників та на основі аналізу підсумків попереднього року.

   3.3.План роботи школи мо­лодого педагога затверджується на педагогічній  раді.

3.4.До участі в роботі школи молодого педагога залучаються досвідчені педагоги ПНЗ.

3.5.  Керує роботою школи молодого педагога заввідділом ПНЗ, який і звітує про її діяльність перед педагогічною радою.

4. Документація школи молодого педагога

4.1.  Положення про школу молодого педагога.

4.2.    Програма школи молодого педагога.

4.3.План роботи школи моло­дого педагога на рік.

4.4.  Банк даних молодих спеціалістів та малодосвідчених педагогів.

4.5. Інструктивно-методичні матеріали.

4.6. Розробки відкритих занять, виховних та масових заходів.

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

       

                        2017 -2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

СПИСОК

СЛУХАЧІВ  ШКОЛИ  МОЛОДОГО  ПЕДАГОГА:

 

1. Кравець Марія Вікторівна, керівник гуртка «Візаж  та перукарське мистецтво »;

2. Мазур Олександра Олексіївна, керівник гуртка «Дизайн» та «Аеробіка»;

3.Ткаченко Максим Генадійович, керівник гуртка «Школа молодого лідера»;

4. Зброжек Наталія Володимирівна, культорганізатор, керівник гуртка «Пізнаємо рідний край»;

5. Хрипун Марта Володимирівна, керівник гуртка «Живопис і вітраж»;

6. Наквацька Ганна Ігорівна, керівник гуртка «Англійська мова»;

7. Мисак Василина Ігорівна, керівник гуртка «Образотворче мистецтво».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИЦВО

 

ПЕДАГОГИ – ПОЧАТКІВЦІ :                    ПЕДАГОГИ - НАСТАВНИКИ:                                          

1. Кравець М.В.      -                                      Гутівська Ю.П., керівник гуртка

                                                                       «Мистецтво створення одягу»;

                                                                        Семен О.В., керівник

                                                                        танцювального гуртка;                                                                  

2. Мазур О. О.         -                                     Івануса Т.І., керівник гуртка

                                                                       «Природа, творчість, фантазія»;

                                                                        Куліш З.В., керівник                             

                                                                        танцювального гуртка;  

                                                                      

3. Зброжек Н.В.      -                                      Михалейко Г.І., завідувач                  

                                                                         організаційно-масового відділу;               

4. Хрипун М.В.       -                                      Захаркова Н.Я., керівник гуртка

                                                                        «Художня студія»;

 

5. Наквацька Г.Б.    -                                      Рудиш О.Г., керівник гуртка

                                                                        «Цікава математика»;

6. Мисак В.І.         -                                        Мисак Р.І., керівник гуртка      

                                                                        «Живопис і рисунок;

7.Ткаченко М.Г.      -                                     Кузик М.В., керівник гуртка

                                                                        «Ерудит».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                              Директор  БЮЮТЧ

                                                                               _____________Н.В.Дашковська

 

 План

роботи Школи молодого педагога на 2017-2018н.р.

Будинку дитячої та юнацької творчості м.Червонограда

Мета:надання педагогам-початківцям методичної допомоги у розв’язанні проблем, подоланні труднощів, із якими зустрічається молодий керівник гуртка, з метою підтримки і самореалізації його у творчій діяльності; ознайомлення його з сучасними методиками і технологіями навчання та виховання, особливостями роботи у позашкільному навчальному закладі.

 

Завдання:

1.Сприяти підвищенню фахового рівня молодого педагога.

2.Ознайомити молодих педагогів із передовим педагогічним досвідом закладу.

3.Розширити уявлення про існуючі ІКТ та можливості їх використання на заняттях в позашкільному навчальному закладі.

4.Сприяти розвитку ініціативи, творчості молодого педагога, самореалізації.

Термін

Захід

Відповідальні

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термін

І. Організаційні заходи: (призначення наставників, планування).

 

ІІ. Вхідне анкетування.

 

ІІІ. Засідання школи №1 :

1. Місце позашкілля в системі освіти України. Нормативно-правова база позашкільної освіти.

2.Організація планування роботи керівника гуртка.

 

 

 

 

 

 

                                  Захід

 

 

 

Просецька Б.Є.

 

 

 

Рудиш О.Г.

 

Михалейко Г.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні

 

 

 

Листопад

І.  Ознайомлення з програмним забезпеченням за напрямками роботи ПНЗ.

 

ІІ. Засідання школи №2

1.     Педагогічні здібності керівника гуртка та створення психологічного комфорту на заняттях. Використання різноманітних форм та методів на заняттях.

2.     Складання плану заняття. Його основні етапи.

3. Роль портфоліо в діяльності педагога.

 

    

Рудиш О.Г.,

Просецька Б.Є.

 

 

Михалейко Г.І.

 

 

 

Рудиш О.Г.

 

Просецька Б.Є.

Січень

І. Ознайомлення з передовим педагогічним досвідом педагогів закладу.

 

ІІ. Засідання школи №3

 

1.     Сучасні підходи до виховного процесу, формуванню особистості на принципах національного виховання та традицій закладу.

2.     Організація роботи дитячого самоврядування в гуртку.

Просецька Б.Є.

 

 

 

 

Педагоги- наставники

 

 

Просецька Б.Є.

Березень

І. Відвідування відкритих занять та виховних заходів наставників.

 

ІІ. Засідання школи №4.

1.     Особливості аналізу та самоаналізу навчальних занять та виховних заходів.

2.     Формування життєвих компетентностей та розвиток творчого потенціалу вихованців закладу. (на основі досвіду роботи БДЮТЧ).

 

 

 

 

Педагоги-початківці

 

 

Просецька Б.Є.

 

Педагоги-наставники

Травень

І. Ознайомлення з новинками методичної літератури.

 

ІІ. Засідання школи №5.

     1.Анкетування.

     2. Як стати успішним педагогом.

Педагоги-початківці

 

Просецька Б.Є.